За проекта

information bridge

 

Проектът има за цел осъществяване на трансгранично сътрудничество между регионални предприятия и бизнес общността от региона на София, Перник и Монтана, от една страна и Свободната зона Пирот, от друга страна.

Специален фокус на проекта е подкрепа на малките и средни предприятия, които работят в тези региони. В рамките на проекта е планирано създаване на неформална мрежа от инициативи в подкрепа на бизнеса, които оперативно ще бъдат подкрепени от страна на Северноамериканско -българска търговска камара в София от българската страна, и от Регионалната агенция за  развитие Юг, от сръбска страна.

Услугите, които ще предоставя тази неформална мрежа за подкрепа ще бъдат в областта на правната, регулаторна и административна рамка за работа в Свободната зона, заедно с подкрепата на планирането на средносрочните цели в областта на маркетинга и стратегическото развитие на СЗ Пирот.

Също така, проектът ще осигури информации за инвестиционния климат, регламентите на ЕС и възможностите за финансиране в България.

Тази мрежа ще включва и техническа подкрепа чрез формиране на информационни портали, производство на рекламни материали и организиране на бизнес форум, който ще служи за представяне на предимствата на по-горе споменатите региони и фирми в пограничните райони.

Проектът активно ще промовира  конкурентоспособността на МСП и ще допринесе за регионалното развитие и по-доброто свързване на общностите от двете страни на границата.

Проектът ще предостави подробни информации за възможностите за инвестиции, като същевременно се цели да представи конкурентоспособността на МСП от двете страни на границата.

Един от фокусите е и осигуряване на  необходимите информации за завладяване на нови пазари, управление с човешки ресурси, механизми за финансиране, стратегическо планиране и цялостното развитие на МСП. Бизнес лидерите ще имат възможност да споделят своя опит за работа в рамките на законодателството и пазарите на ЕС, както и за специалните възможности за управление на бизнеса или търговията в рамките на СЗ Пирот.

Изтеглете PDF документи:

 

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази Уеб порталя е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006 -2011-2-238. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионалната агенция за развитие Юг и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug