Отворени конкурси за конкурентоспособност и женско предприемачеството НАРР

В рамките на проекта Information Bridge Регионалната агенция за развитие Юг предлага разнообразие от услуги в подкрепа на малките и средни предприятия в областта на малкия и среден бизнес, както и съвети и информации за бизнес на регионалните пазари, със специален акцент върху трансграничните райони с Република България.

Прочети още: Отворени конкурси за конкурентоспособност и женско предприемачеството НАРР

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази Уеб порталя е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006 -2011-2-238. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионалната агенция за развитие Юг и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug