Инвестиционен - бизнес Форум Ниш

В Ниш ще се проведе Investment Business Forum Niš, u okviru projekta "INFORMATION BRIDGE" (the cross-border cooperation program between regional business leaders in Bulgaria and the specific economic zone in Pirot).

 

Форумът ще се проведе на 5-ти юни 2015 г. от 10 -17 ч. В хотел Александър.

 

 


 

Програма за Инвестиционния - бизнес Форум Ниш

по Проекта „INFORMATION BRIDGE (проект за трансгранично сътрудничество между регионалните бизнес партньори в България и Свободната зона Пирот)

Хотел Александър, Ниш

5-ти юни 2015 г., 10 - 17 ч.

 

09:45 - 10:30 Регистрация и кафе за добре дошли
10:30 – 10:40 Официално откриване г-н Boян Аврамович, директор на Регионалната агенция за развитие Юг
   
10:40 – 10:50 Приветствено слово на Михайло Здравкович, Град Ниш, член на Градския съвет, отговарящ за икономика, транспорт и устойчиво развитие
   
10:50 - 10:55 Приветствено слово на г-н Иван Бояджиев, директор на Северноамериканско-българската търговска камара SABPK, клон София.
   
10:55-11:35 "Сърбия на прага на ЕС" - презентация на д-р Драган Пенезич, експерт в областта на законодателството на ЕС и институционалните капацитети за насърчаване на конкурентоспособността в Република Сърбия
   
11:35 – 12:00 Кафе пауза
   
12:00 – 12:20 Панел 1 - Подписване на протокола за сътрудничество между Българско – Туркменистанската търговска камара и Регионалната търговска камара Ниш
   
12:20 – 12:30 Подписване на протокола за сътрудничество между Българско – Туркменистанската търговска камара и Регионалната търговска камара Ниш
   
12:30 – 12:40 Панел 2 - Представяне на Българо-туркменистанската търговска камара, Никола Стратиев, шеф на Отдела по международно сътрудничество
   
13:00 – 13:20 Панел 3 - Икономически предизвикателства и възможности за инвестиции в пограничните райони на България със Сърбия
   
13:20 – 14:00 Панел 4 - "Индустриални тенденции и развитие на МСП в Сърбия," доцент д-р Игор Младенович, Икономически факултет, Ниш
14:00 – 14:45 Обяд
   
14:45 – 15:00 Панел 5 - представяне на банкова подкрепа за развитие на бизнеса в Сърбия и в региона, Бранислав Новакович, заместник-мениджър на клона на Societe Generale Bank
   
15:00 – 15:20 Панел 6 - Комуникация и обмен на информации - Представяне на уеб приложение за СЗ Пирот - Ирвас ООД Ниш
   
15:20 – 15:35    Панел 7 - представяне на частни инициативи - бизнес в пограничните райони на Сърбия - Представяне на хотел "Алма", Снежана Новакович, мениджър
   
15:35 – 15:55 Представяне на компаниите, присъстващи на Инвестиционно-бизнес форума в Ниш
   
15:55 – 17:00 Двустранни бизнес срещи

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази Уеб порталя е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006 -2011-2-238. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионалната агенция за развитие Юг и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug