В София се проведе Инвестиционен форум

В организация на РАР Юг и Северноамериканско - Българската търговска камара, клон София,  проведен бе  инвестиционен форум в София на 20 май в Хотел Гранд София.

Представени бяха потенциали за инвестиции в пограничните райони на България и Сърбия.

От Сърбия участваха тридесетина бизнесмени и представители на общини и институции, които подкрепят развитието на малките и средните предприятия.

Една от основните теми бе Свободна зона Пирот и всичко, което е необходимо за откриване на  фирма, или представителен офис в рамките на Свободната зона Пирот

 

sofija2

Теми за дискусия по време на форума бяха и икономическите предизвикателства за бизнес в пограничните райони на София, Перник, Кюстендил, Видин, както и в регионите на Сърбия - в Нишавски и Пиротски окръг.

На Инвестиционен форум в София бяха реализирани много контакти между бизнесмени от Сърбия и България. Представянето на ресурси и засилването на тези контакти и сътрудничество, ще продължи на следващия Инвестиционен форум в Ниш, който ще се проведе на 5 юни в хотел Алекссандър в Ниш.

sofija3

Инвестициония форум София е част от проекта Informejšn bridž, който се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

София 3 Организатори на форума в София бяха  Регионалната агенция за развитие Юг от Ниш и  Северноамериканско-българската търговска камара, клон София, от София, които същевременно са и партньори в този проект.

 

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази Уеб порталя е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006 -2011-2-238. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионалната агенция за развитие Юг и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug