Отворени конкурси за конкурентоспособност и женско предприемачеството НАРР

В рамките на проекта Information Bridge Регионалната агенция за развитие Юг предлага разнообразие от услуги в подкрепа на малките и средни предприятия в областта на малкия и среден бизнес, както и съвети и информации за бизнес на регионалните пазари, със специален акцент върху трансграничните райони с Република България.

Особен акцент се поставя върху предоставянето на услуги на бизнес клъстери, както и за женското предприемачество.

В момента са в ход два конкурса, обявени от Националната агенция за Rегионално развитие: "Програма за подкрепа на по-нататъшното развитие на микро, малки и средни предприятия, предприемачи и кооперации през 2015 г.", която съдържа два проекта. Това са: "Проект за подкрепа на развитието на конкурентоспособността на микро, малки и средни предприятия, предприемачи и кооперации", както и "Проект за подкрепа на женското предприемачество чрез предоставянето на безвъзмездни средства."

Както вече бе отбелязано, че РАР Юг в рамките на проекта Information Bridge осигурява подкрепа за МСП да получат своевременна информация за средствата, които са на разположение за повишаване на  конкурентоспособността им. С цел по-добра информация за текущите конкурси, РАР Юг е организирала промоционални дейности в градовете в региона, и това: в Димитровград, Пирот и Ниш. Също така, професионалните сътрудници в РАР Юг ежедневно предоставят консултантски услуги по отношение на попълването на необходимата документация за този конкурс.

Подробна информация заинтересованите могат да получат на телефона на РАР Юг 018/515 447

 

 

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази Уеб порталя е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006 -2011-2-238. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионалната агенция за развитие Юг и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug