Detalji

TIGAR TEHNIČKA GUMA

Print

TIGAR TEHNIČKA GUMA

Tigar Tehnička guma danas ima 140 zaposlenih, od kojih je približno 10% angažovano na razvoju i kontroli kvaliteta. Ovo odražava posvećenost ostvarenju liderske pozicije na tržištu Srbije i daljem razvoju programa. Kombinacija stručnog i motivisanog kadra, moderne opreme, naprednih tehnologija i neprevaziđenog kvaliteta čini preduzeće izuzetno dinamičnim i konkurentnim.

Tigar Tehnička guma je tokom četiri decenije postala respektabilan lider u svojoj oblasti i pouzdan poslovni partner, sa visokokvalitetnom proizvodnjom.

Nikole Pašića 197,
18300 Pirot Srbija
+381 10 306 590

Mapa

Fotografije

Trenutno nema fotografija

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Ovaj web portal je napravljen uz pomoć sredstava Evropske unije kroz "IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija" pod brojem CCI No 2007CB16IPO006-2011-2-238. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Regionalna razvojna agencija Jug i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug