O projektu

information bridge

 

Projekat ima za cilj ostvarivanje prekogranične saradnje između regionalnih poslovnih subjekata i poslovne zajednice iz regiona Sofije, Pernika i Montane sa jedne strane i Slobodne Zone Pirot sa druge strane.

Poseban fokus projekta je na pružanju podrške malim i srednjim preduzećima koja deluju u ovim regionima. U okviru projekta planirano je uspostavljanje neformalne mreže inicijativa za podršku poslovnim subjektima koja će operativno biti podržana od strane Severno Američko-Bugarske privredne komore, ogranak Sofija sa bugarske strane, i Regionalne razvojne agencije Jug sa srpske strane.

Usluge koje će pružati ova neformalna mreža podrške biće iz oblasti pravnih, regulatornih i administrativnih okvira poslovanja u Slobodnoj Zoni Pirot, zajedno sa podrškom planiranju srednjoročnih ciljeca iz oblasti marketinga i strateškog razvojna SZ Pirot.

Takođe, projekat će pružati informacije o investicionoj klimi, EU regulativama i mogućnostima za finansiranje u Bugarskoj.

Ova mreža će uključivati i tehničku podršku formiranjem informativnih portala, proizvodnjom promotivnog materijala i organizacijom biznis foruma koji će služiti predstavljanju prednosti gore pomenutih regiona i poslovnih subjekata iz prekograničnog područja.

Projekat će aktivno promovisati konkurentnost MSP-a i doprineti regionalnom razvoju i boljem povezivanju zajednica sa obe strane granice.

Projekat će pružiti detaljne informacije o investicionim mogućnostima, istovremeno imajući za cilj predstavljanje konkurentnosti MSP-a sa obe strane granice.

Jedan od fokusa je i obezbeđivanje informacija potrebnih za osvajanje novih tržišta, upravljanje ljudiskim resursima, finansijskim mehanizmima, strateškom planiranju, i opštem razvoju MSP-a. Poslovni lideri će imati priliku da podele svoja iskustva o radu u okvirima EU regulativa i tržišta, kao i o posebnim mogućnostima za vođenje biznisa ili trgovine u okviru SZ Pirot.

Preuzmite pdf dokumente: