Pitanja i odgovori

Često postavljana pitanja:

Koje se sve delatnosti mogu obavljati u Slobodnoj zoni?

U Slobodnoj zoni saglasno čl.6. Zakona mogu se obaljati sve delatnosti za koje je registrovan korisnik zone, osim delatnosti kojima se ugrožava životna sredina, zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbednost zemlje.

Da li su u Slobodnoj zoni zabranjeni konsignacioni poslovi i da li preduzeće za upravljanje Zonom ukoliko je registrovano i za obavljanje spoljnotrgovinske delatnosti, može otvoriti konsignaciono skladište u Zoni?

Obavljane konsignacionih poslova i postupak otvaranja konsignacionog skladišta propisan je čl.106. Carinskog zakona i čl.21. Uredbe o carinskom nadzoru i postupku carinjenja robe smeštene pod carinskim nadzorom. Da bi se otvorilo konsignaciono skladište u Zoni potrebno je da se ispune svi propisani uslovi iz napred navedenih propisa, pa samim tim ne postoji zakonska smetnja da se konsignaciono skladište otvori u Zoni. Takođe ovo se odnosi i na preduzeće za upravljanje Zonom.

Da li je u Slobodnoj zoni zabranjena maloprodaja i pružanje usluga?

U Slobodnoj zoni, saglasno Zakonu mogu se obavljati poslovi maloprodaje robe i poslovi pružanja usluga u skladu sa saveznim propisima kojima se reguliše maloprodaja i pružanje usluga.

Da li roba koja se uvozi u Zonu podleže plaćanju carine?

Roba koja se uvozi u Slobodnu zonu ne podleže obavezi plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, osim dažbine za carinsko evidentiranje po stopi od 0,5%.

Kada nastaje obaveza plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina za robu koja se iz Zone stavlja na domaće tržište?

Obaveza plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina saglasno čl.27. Zakona nastaje na dan kada je roba prešla iz Zone na jugoslovensko tržište.

Da li se taksa za evidentiranje plaća dva puta prilikom uvoza strane robe preko Slobodne zone u SRJ i to: 0,5% prilikom uvoza u Zonu i 1% pri uvozu u Srbiju iz Zone?

Dažbina za carinsko evidentiranje plaća se u visini od 0,5% prilikom ulaska robe u Zonu, a ako se, odnosno kada se ta roba iz Zone stavlja u promet na jugoslovensko tržište plaća se dodatnih 0,5%.

Da li se roba iz Slobodne zone u izvozu opterećuje carinskim dažbinama?

Izvoz robe u inostranstvo iz Slobodne zone ne podleže obavezi plaćanja carine ni uvoznih dažbina.

 

Više informacija na stranici Slobodne zone Pirot »

Ovaj projekat se kofinansira od strane Evropske unije kroz IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Ovaj web portal je napravljen uz pomoć sredstava Evropske unije kroz "IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija" pod brojem CCI No 2007CB16IPO006-2011-2-238. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Regionalna razvojna agencija Jug i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug