Otvoreni konkursi za konkurentnost i žensko preduzetnižtvo NARR-a

U okviru projekta Information Bridge Regionalna razvojna agencija Jug pruža različite usluge podrške malim i srednjim preduzećima iz oblasti razvoja malih i srednjih biznisa, kao i savete i informacije za poslovanje na regionalnim tržištima, sa posebnim akcentom na prekogranična područja sa Republikom Bugarskom.

Poseban naglasak se stavlja na pružanje usluga poslovnim klasterima, kao i ženskom preduzetništvu.

Trenutno su u toku dva konkursa koje je objavila Nacionalna agencija za Regionalni Razvoj i to “Program podrške daljem razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2015. godini” koji u sebi sadrži dva projekta. To su “Projekat podrške razvoju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga” kao i “Projekat podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratnih finansijskih sredstava”.

Kao što je već napomenuto da RRA Jug u okviru projekta Information Bridge pruža podršku MSP da dobiju pravovremene informacije o sredstvima koja su dostupna za povećanje konkurentnosti. U cilju što boljeg informaisanja o trenutnim konkursima, RRA Jug je organizovala promotivne aktivnosti u gradovima regiona koje pokriva i to u Dimitrovgradu, Pirotu i Nišu. Takođe, stručni saradnici u RRA Jug svakodnevno pružaju usluge konsaltinga u vezi popune potrebne dokumentacije za ovaj konkurs.

Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon RRA Jug 018/515 447